nieuws


1. Heeft U zelf aardbeien in uw tuin? Wie zitten er aan uw lekkere aardbeien?
• Als de vruchten los worden gescheurd, zijn er vogels in de weer!
• Als ze worden uitgehold, is dat slakkenwerk!
• Als ze worden aangeknaagd, zijn dat de muizen, die net als jij gek zijn op aardbeien!

2. Schoonmaken en bewaren!
Aardbeien zijn kwetsbare vruchten die snel beschimmelen.
Bewaar ze in een afgesloten doos, het best met het kroontje, in de koelkast.
Verwijder de steeltjes en het kroontje pas als de aardbei gewassen zijn, worden ze slap!

3. Nog meer weetjes en trivia!
Aardbeien zijn de enige vruchten met de zaadjes aan de buitenkant.
De gemiddelde aardbei heeft zoín 200 zaadjes!

4. De aardbei is de eerste vrucht die rijpt in het voorjaar!

5. Grootste aardbei
De grootste aardbei tot nu toe woog wel 231 gram en werd in 1983 in Kent, Engeland
gekweekt door G. Anderson.

6. Afrodisiacum
Aardbeien worden nog altijd als een afrodisiacum beschouwd.
Vroeger kregen pasgetrouwden een soep gemaakt van aardbeien, Dunne zure room,
bernagie en poedersuiker!

duits
Haben Sie Erdbeeren im Garten?
Wer kommt zu Besuch um die Erdbeeren zu essen ...?
Sind die Früchten zerrissen, dann sind Vögel da!
Sind die Früchten erodiert, das waren die Schnecken!
Sind die Früchten angefressen ... das sind die Mäuse, die lieben Erdbeeren sehr!

Putsen und aufbewahren!
Erdbeeren sind gefahrdete Früchten die schnell schimmelig werdenn Aufbewahren in eine verschlossene Schachtel, am besten mit Krone im Kühlschrank. Stielchen und Krone erst wegnehmen nachdem die Erdbeeren gewachen sind, sonst werden sie schlapp!

Erdbeeren sind die einzigsten Früchten mit die Samen auf der Aussenseite. Erdbeeren sind die erste Früchten im Fruhjahr!

Die größte Erdbeere!
Die größte Erdbeere war 231 gramm und wurde in Kent, England erzeugt von G. Anderson.

Afrodisiacum!
Erdbeeren sind noch immer ein Afrodisiacum ... Früher bekam ein Brautpaar eine Suppe von Erdbeeren, saure Sahne, Borretsch und Puderzucker!

eng
Do you have strawberries in your garden?
Who is eating these delicious strawberries?
If the fruits are torn ... for sure there are birds in your garden!
If the fruits are eroded ... snail's work!
If there has been nibbled at the fruits, mice also like strawberries as much as you do!


Strawberries are the only fruit with seeds at the outside.
Strawberries are the first fruits in Spring!

Largest strawberry!
The largest strawberry was grownin 1983 in Kent, England by G. Anderson and weight 231 grams.

Afrodisiacum!
Strawberries are still known as an afrodisiacum. In the past just mariied couples eat a soup of strawberries: sour cream, borrage and powder sugar.


Aardbeien eten is niet alleen lekker,
maar ook slim!

Ouderen die minimaal een keer per maand aardbeien eten, gaan mentaal minder snel achteruit dan leeftijdgenoten die deze vruchten niet eten! Dat hebben wetenschappers van de Amerikaanse Tuts University vastgesteld. De antioxidanten in aardbeien beschermen de membranen van de zenuwcellen tegen onder andere infecties. Daardoor vertragen ze het verouderingsproces in de hersenen ...

Erdbeeren essen: "Lecker und Schlau"!
Ältere Menschen die indestens einmal pro Monat Erdbeeren essen, werden weniger schnell mit Ihren Psychischen Gesundheit rückwärts gehen. Dies haben Förscher der amerikanischen Tüfts Universität festgestellt. Die Antioxidanten in Erdbeeren beschützen die Membranen der Nervenzellen gegen z.B. Infectionen. Deshalb verlangsamen sie den Alterungsprozess im Gehirn.


To eat strawberries is not only tasty
but also smart!

Elderly, eating strawberries at least once a month, go slower mentally down as people of same age who don't eat strawberries. Scientists of US Tufts University did research for it. Antioxidants in strawberries protect the membranes of the nerve cells for a lot of infections. The aging process will also be much slower in the brain!