het-bedrijf


De geschiedenis van de aardbei ...

De aardbei (Fragaria) is een geslacht uit de rozenfamilie (Rosaceae), die vooral bekend zijn om zijn eetbare vruchten. Dit zijn schijnvruchten: de pitjes op de aardbei zijn feitelijk de echte vruchten. Al in de bronstijd werden wilde aardbeien gegeten, maar de Romeinen hebben de plant gecultiveerd. Na de val van het Romeinse Rijk raakte de plant uit de gratie. Vanaf de 14e eeuw werden de planten in Nederlandse tuinen aangeplant, voornamelijk voor medicinaal gebruik. De vruchten waren in die tijd nog klein maar door kruising en veredeling ontstond de hedendaagse aardbei!

Fossa Eugenia
Dings Aardbeien & Brookberries zijn sinds 2007 lid van de telersvereniging Fossa Eugenia. In de 17e eeuw besloot de Spaans-Nederlandse regering tot de bouw van een kanaal tussen Rijn en Maas onder de naam “Fossa Eugenia”. Napoleon nam dit plan een eeuw later weer op. Door hoogteverschillen, oorlogen en geldgebrek kwam deze verbinding nooit tot stand …. Tot een groep vooruitstrevende groentetelers uit het landbouwgebied rond Venlo in de herfst van 1995 nieuwe, kortere kanalen richting Duitsland, Europa en Amerika open legden.

Eugenia als symbool voor een steeds kleiner wordende wereld!
Voor meer informatie over Fossa Eugenia en de aangesloten telers, kunt u terecht op de website: www.fossaeugenia.com.


Die Geschichte der Erdbeeren ...

Die Erdbeeren (Frageria) sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Rosengewächse (rosaceae), besonders bekannt um seine eßbare Früchte. Dies ist ein falsches Obst: Die Erdbeerensamen sind eigentlich die echte Früchten. Bereits in der Bronzezeit wurde die wilde Erdbeeren gegessen, aber die Römer haben die Pflanzen auch weiter kultiviert. Ab den 14. Jahrhundert wurden die Pflanzen in holländischen Gärten gepflanzt, vor allem für medizinische Verwendung. Die Früchten waren damals noch klein, aber durch Zucht und Entwicklung entstanden die "moderne" Erdbeeren!


Fossa Eugenia
Dings Erdbeeren & Brookberries sind seit 2007 Mitglieder der Erzugerorganisation Fossa Eugenia b.v. De Spanisch-Niederländische Regierung beschloss im 17. Jahrhundert, einen Kanal zwischen Rhein und Maas, unter den namen Fossa Eugenia, zu bauen. Napoleon nahm diesen Plan ein Jahrhunderrt spater erneut auf. Durch Höhenunterschiede, Kriege und Geldmangel kam es nie zum Herstellen dieser Verbindung ... Eine Gruppe von progressiven Gemüseproduzenten aus dem landwirtschaftlichen Bereich um Venlo, öffnete im Herbst 1995 kürzere Kanale richtung Deutschland, Europa und Amerika.

Fossa Eugenia, ein Symbol für die immer kleiner werdende Welt!
Besuchen Sie bitte die Website: www.fossaeugenia.comHistory of the strawberry ...

The strawberry (Fraga ria) .... is a genus of the Rose Family, these are mainly known for its edible fruits. These are false fruits: the pips on the strawberry are actuelly the real fruits. Already in the bronze age wild strawberries were eaten, but the Roman people have cultivated the plant. After the fall of the Roman Empire then plant disseapaered. After the 14th Century the strawberry was planted in the Dutch gardens, mainly for medical use. That time the fruits still were very small, but by hybridization and breeding makes us today known strawberry ...!

Fossa Eugenia
Dings Strawberries & Brookberries are since 2007 member of the growers Association Fossa Eugenia. In the 17th Century the Spanish-Dutch Governement decided to build a canal between Rhine and Maas, called Fossa Eugenia. Because of height differences, wars and no money, the building of this canal never has been ended! A group of vegetable growers in the agricultural area around Venlo created shorter canals to Germany, in Europe and America.

Fossa Eugenia as a symbol for an ever-shrinking world!
For more information see the website: www.fossaeugenia.com